Metinės ataskaitos
2019 metų konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada - atsisiųsti ataskaitą
2018 metų konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada - atsisiųsti ataskaitą
2017 metų konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada - atsisiųsti ataskaitą
2016 metų konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada - atsisiųsti pranešimą
2015 metų konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada - atsisiųsti pranešimą
2014 metų konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada - atsisiųsti pranešimą
2013 metų konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada - atsisiųsti pranešimą
2012 metų konsoliduotas metinis pranešimas - atsisiųsti pranešimą
2012 metų konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada -  atsisiųsti
2011 metų konsoliduotas metinis pranešimas - atsisiųsti pranešimą
2011 metų finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada  -  atsisiųsti
2011 metų konsoliduotos finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada -  atsisiųsti
2010 metų konsoliduotas metinis pranešimas - atsisiųsti pranešimą
2010 metų finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada  -  atsisiųsti
2010 metų konsoliduotos finansinės ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada -  atsisiųsti
2009 metų konsoliduotas metinis pranešimas - atsisiųsti pranešimą
2009 metų finasinių ataskaitų rinkinys - atsisiųsti
2009 metų konsoliduotos finansinės ataskaitos su nepriklausomų auditorių išvada AB „Snaigė“ akcininkams -  atsisiųsti
2008 finansinės metinės ataskaitos – atsisiųsti ataskaitą
2008 konsoliduota metinė ataskaita – atsisiųsti ataskaitą
2008 metų ataskaita – atsisiųsti ataskaitą
2007 metų ataskaita – atsisiųsti ataskaitą
2006 metų ataskaita – atsisiųsti ataskaitą
2005 metų ataskaita – atsisiųsti ataskaitą