Ekologiški ir saugūs
Laikantis Kioto protokolo reikalavimo dėl globalinio atšilimo ir klimato kaitos, savo gaminiams Snaigė naudoja tik nekenksmingas aplinkai medžiagas, todėl jos gaminami šaldytuvai ir šaldikliai atitinka visus aplinkosaugos reikalavimus. Gamyboje naudojamos medžiagos neardo ozono sluoksnio ir neskatina šiltnamio efekto. Šaldytuvo šaldymo agregatas pripildytas izobutano (R600a) – gamtinės kilmės dujų, – o šaldytuvo izoliacijai naudojamas ciklopentanas.
 
Snaigės šaldytuvai atitinka Europos Sąjungos Direktyvos RoHS (Requirements on Hazardous Substances) reikalavimus.  Tai reiškia, jog šiuose šaldytuvuose nėra ypač kenksmingų žmogaus sveikatai medžiagų – švino (Pb), gyvsidabrio (Hg) , kadmio (Cd) , polibrominuoto bifenilo (PBB), polibrominuoto difenilo eterių (PBDE).