DUK
Kur geriausia statyti šaldymo prietaisą?
 
Šaldymo prietaisui tinka sausa, gerai vėdinama patalpa. Prietaisą statykite toliau nuo šilumos šaltinių – atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, viryklės, radiatoriaus ir šildymo įrenginių.Pasirūpinkite, kad kondensatorius, įrengtas užpakalinėje šaldymo prietaiso dalyje, visada būtų švarus. Neuždenkite ventiliacinės angos, esančios prietaiso viršuje – aplink jį turi tinkamai cirkuliuoti oras. Jeigu virš šaldymo prietaiso kabinama spintelė, atstumas nuo jos apačios iki prietaiso korpuso viršaus turi būti ne mažesnis kaip 10 cm.
 
 
Kaip sušaldyti produktus?
 
Jei maisto produktus norima laikyti ilgesnį laiką, juos reikia greitai sušaldyti, iki -18 °C ir žemesnės temperatūros. Tokioje temperatūroje laikomi produktai nepraranda skonio, išvaizdos ir spalvos, išlieka vitaminai. Švieži kokybiški produktai šaldomi porcijomis. Labai svarbus dalykas yra pakuotė – ji turi būti atspari drėgmei, bekvapė ir hermetiška. Tinka polietileno maišeliai ir aliuminio folija. Šaldomų produktų kiekis neturi būti didesnis už nurodytą gaminio instrukcijoje. Šviežius produktus į šaldiklį ar šaldiklio kamerą geriausia dėti porcijomis. Taip produktai geriau sušąla ir juos patogiau vartoti. Šaldymui paruoštus šviežius maisto produktus dėkite viena ar dviem eilėmis į šaldiklio ar šaldiklio kameros greitojo sušaldymo skyrių „Fast Feeze“. Termoreguliatoriaus rankenėlę pasukite taip, kad būtų nustatyta žemiausia temperatūra. Praėjus parai sušaldytus maisto produktus iš greitojo sušaldymo skyriaus perdėkite į laikymo skyriaus stalčių (-us). Baigus šaldyti  produktus (po 24 valandų) termoreguliatoriaus rankenėlę būtinai pasukite į pradinę padėtį.
 
 
Kaip atitirpinti šaldiklį arba šaldiklio kamerą?
 
Šaldiklį ar prietaiso šaldiklio kamerą reikia atitirpinti ne rečiau kaip du kartus per metus arba tada, kai susidaro storesnis nei 5 mm šerkšno sluoksnis. Kuo storesnis šerkšno sluoksnis prietaiso kameroje, tuo daugiau prietaisas vartoja elektros energijos. Atitirpinant šaldiklio kamerą reikia:
 • išjungti šaldymo prietaisą iš tinklo;
 • išimti iš kameros produktus, sudėti juos į indą, uždengti audinio skiaute ir padėti vėsioje vietoje;
 • šaldiklio kameros durelespalikti praviras.
Ištirpus šerkšno sluoksniui šaldymo prietaisą išvalykite, sausai iššluostykite ir išvėdinkite. Atminkite – atitirpinimo procesui pagreitinti negalima naudoti nei mechaninių įrankių ar panašių daiktų, nei elektrinių šildymo prietaisų.
 
 
Kaip sumažinti šaldytuvo elektros sąnaudas?
 
AB „Snaigė“ šaldytuvai ir šaldikliai yra ekonomiški, tačiau elektros energijos vartojimą galima dar sumažinti pasinaudojus keliais paprastais patarimais:
 • neuždenkite ventiliacinės prietaiso viršuje – aplink jį turi būti tinkama oro cirkuliacija. Jeigu virš jo kabinate spintelę, tarp jos apačios ir prietaiso korpuso viršaus palikite ne mažesnį kaip 10 cm atstumą;
 • prietaisą statykite toliau nuo šilumos šaltinių: viryklės, radiatoriaus, tiesioginių saulės spindulių;
 • laiku pašalinkite iš šaldytuvo šerkšną; turėkite omenyje – kuo storesnis šerkšno sluoksnis, tuo daugiau prietaisas vartoja elektros energijos;
 • jokiu būdu nedėkite į šaldytuvą šiltų produktų, nes jiems atvėsinti naudojama elektros energija! Maisto produktus dėkite į šaldytuvą tada, kai jų temperatūra bus ne aukštesnė už aplinkos temperatūrą;
 • nepalikite atvirų šaldymo prietaisų durelių;
 • šaldytuvo dureles atidarykite tiktai tokiam laikui, kurio reikia paimti ar sudėti maisto produktams;
 • sušaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuvo kameroje – lėtai atšildyti produktai būna geresnio skonio, o jų skleidžiamas šaltis panaudojamas palaikyti nustatytai temperatūrai šaldytuvo kameroje.
 
Ką daryti, jei ant šaldytuvo kameros dugno arba stiklinių lentynėlių atsirado vandens?
 
Patikrinkite, ar neužsikimšusi tirpsmo vandens nutekėjimo kanalėlio anga ir vandeniu virtusi drėgmė patenka į vonelę, įtaisytą virš kompresoriaus. Tirpsmo vandens nutekėjimo kanalėlio angą, esančią šaldytuvo kameros viduje, išvalykite su tam skirtu valytuvu.
Patikrinkite, ar šaldytuvo kameroje laikomi maisto produktai arba indai nesiliečia prie galinės kameros sienelės ir netrukdo ištekėti tirpsmo vandeniui. Patraukite maisto produktus ir indus nuo sienelės.
 
 
Ką daryti, jei maisto produktai šaldytuvo kameroje atvėsinami nepakankamai?
 
Sukdami termoreguliatoriaus rankenėlę nustatykite taip, kad žyma būtų ties 4, 5 arba 6. Pasirinkite šaldymo prietaiso temperatūrą pagal savo poreikius.
Temperatūra šaldytuvo kameroje gali kisti dėl aplinkos temperatūros, maisto produktų kiekio ir dėl dažnai atidaromų šaldytuvo durelių. Patartina:
 • statyti šaldymo prietaisą toliau nuo šilumos šaltinių;
 • žiūrėti, kad į šaldytuvą dedamų maisto produktų temperatūra būtų ne aukštesnė už aplinkos temperatūrą;
 • nepalikti atvirų šaldytuvo durelių;
 • šaldytuvo dureles laikykite atidarytas tiktai tokį laiką, kokio reikia maisto produktams paimti ar sudėti.
JEIGU PATALPA VĖSI, ŠALDYMO PRIETAISAS ŠALDO MAŽIAU, TODĖL TEMPERATŪRA JO VIDUJE GALI PAKILTI. Sukdami termoreguliatoriaus rankenėlę nustatykite žemesnę temperatūrą.
 
 
Kodėl šaldymo prietaiso kompresorius veikia nuolatos?
 
Kompresorius veikia be pertraukų tada, kai šaldymo prietaisas buvo išjungtas. Pasiekus nustatytą temperatūrą kompresorius išjungiamas.
 • Kompresorius veikia be pertraukų ir tada, kai įjungta greitojo sušaldymo veiksena. Pasiekus nustatytą temperatūrą kompresorius išsijungiamas; Patikrinkite, ar:
 • šaldytuvo durelės nepaliktos praviros ;
 • durelės sandariai užsidaro;
 • šaldytuvas nebuvo pernelyg ilgai atidarytas;
 • ar nesudėta perdaug maisto produktų, ypač – šiltų.
 
Kodėl ant užpakalinės šaldytuvo kameros sienelės atsiranda vandens lašų?
 
Tai normalus reiškinys. Šaldytuvo kameroje įrengta automatinė atitirpinimo sistema. Kai kompresoriaus neveikia, užpakalinė kameros sienelė atitirpsta ir vanduo suteka į vonelę, įtaisytą virš kompresoriaus, o paskui išgaruoja.
 
 
 
Ką daryti, jei šaldytuvas visiškai neveikia?
 
Patikrinkite:
 • ar tvarkinga jūsų būsto elektros instaliacija;
 • ar elektros laido kištukas taisyklingai įkištas į elektros lizdą;
 • ar žyma ant termoreguliatoriaus rankenėlės nenustatyta ties 0.
 
Kodėl šaldymo prietaisas kelia didesnį triukšmą?
 
 • Veikiančio šaldytuvo skleidžiamas triukšmas priklauso nuo kelių dalykų – kaip prietaisas pastatytas, kaip naudojamas, naujas ar senas;
 • Patikrinkite, ar šaldytuvas stovi stabiliai, lygioje vietoje. Jam išlyginti sureguliuokite priekines kojeles.
 • Patikrinkite, ar prietaisas pernelyg arti nepristumtas prie baldų, ar šaldymo sistemos dalys korpuso užpakalinėje neprispaustos prie sienos. Atitraukite šaldytuvą nuo baldų ar sienos.
 • Pažiūrėkite, gal didesnio triukšmo priežastis yra šaldytuve sustatyti buteliai, skardinės, indai, kurie liečiasi vienas su kitu.
 
Kaip tinkamai vežti šaldymo prietaisą?
 
 • Šaldymo prietaisą vežkite tiktai stačią! Jeigu jis vis dėlto vežamas kitaip, mažiausiai 4 valandas nejunkite jo prie elektros tinklo, nes gali sugesti šaldytuvo kompresorius.
 • Vežamą šaldymo prietaisą apsaugokite nuo atmosferos poveikio (lietaus, sniego, drėgmės).
 • Vežamą šaldymo prietaisą tinkamai pritvirtinkite, kad nepasislinktų ir nepatirtų smūgių.
 
Kodėl po šaldymo prietaisu atsirado vandens?
 
Patikrinkite, ar vonelė, į kurią subėga tirpsmo vanduo, nenuslydo nuo kompresoriaus. Jeigu taip, uždėkite ją ant kompresoriaus.
 
 
Kodėl rasoja šaldymo prietaiso paviršius?
 
Taip yra dėl to, kad santykinis oro drėgnumas didesnis negu 70 proc. Vėdinkite patalpą, kurioje pastatytas prietaisas, jei įmanoma, pašalinkite drėgmės priežastis.
 
 
Kodėl girdėti neįprasti garsai? 
 
Šaldymo prietaisui veikiant, vykstant šaldymo procesui sklinda įvairūs veikimo garsai; tai ne gedimas, o normalus reiškinys.
 • Čiurlenimą, burbuliavimą, ošimą primenančius garsus sukelia šaltalas, cirkuliuojantis šaldymo sistemoje;
 • Šaldymo prietaiso kompresorius gaudžia, gali stipriau spragtelėti (įsijungdamas) skleidžia.
 
Kur įsigyti šaldytuvo dalių?
 
Šaldytuvų dalimis prekiauja „Snaigė servisas“ bei AB Snaigė parduotuvė Alytuje. Parduotuvės adresą ir telefoną rasite čia
Teiraujantis reikalingos detalės reikėtų nurodyti šaldytuvo modelį ir numerį. Šiuos duomenis rasite gaminio etiketėje, pritvirtintoje šaldytuvo kameros iš dešinės, prie vaisių ir daržovių vonelių.