Безпечний для людини та довкілля
Дотримуючись вимог Кіотського протоколу щодо глобального потепління та зміни клімату, Snaigė використовує для своїх виробів виключно ті матеріали, які є нешкідливими для оточуючого середовища - тому холодильники та морозильники Snaigė відповідають усім вимогам охорони довкілля. Матеріали, які компанія використовує у виробництві, не руйнують озоновий шар і не сприяють парниковому ефекту. Холодильний агрегат заправлено ізобутаном (R600a) - природним газом, а для ізоляції в холодильнику використовується циклопентан.

Холодильники Snaigė відповідають вимогам Директиви Європейського Союзу RoHS (Requirements on Hazardous Substances). А це означає, що вони не містять небезпечних для здоров'я речовин – свинцю (Pb), ртуті (Hg), кадмію (Cd), ефірів полібромного біфенілу (PBB), полібромного дефінілу (PBDE).