Projektas "MTTP infrastruktūros plėtra AB "Snaigė", investuojant į naujų produktų tyrimų centrą"
Projektas „MTTP infrastruktūros plėtra AB "Snaigė", investuojant į naujų produktų tyrimų centrą“
 
AB „Snaigė“, vienintelė Pabaltijo šalyse šaldytuvų ir šaldiklių gamintoja, siekdama sustiprinti įmonės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę, baigia vykdyti projektą „MTTP infrastruktūros plėtra AB "Snaigė", investuojant į naujų produktų tyrimų centrą“.
Įgyvendinant šį projektą, įsigyta MTTP veiklų vykdymui reikalinga techninė ir programinė tyrimų įranga bei kompiuterinė technika. Projektui įgyvendinti buvo kreiptasi ES struktūrinių fondų paramos pagal priemonę „Intelektas LT+“.
Projektas pradėtas vykdyti 2013 metų pabaigoje, jo trukmė – 22 mėnesiai, projektui skirta 52.300 eurų suma iš Europos regioninės plėtros fondo, t.y. 50% tinkamų finansuoti išlaidų.
Šiuo metu AB „Snaigė“, kurdama naujus šaldytuvų modelius, bandymų metu atlieka eilę šaldymo sistemos charakteristikų, tokių kaip pvz.: šaldymo agento virimo, kondensacijos temperatūra ir slėgis, prietaiso skleidžiamas triukšmas, atskirų šaldytuvo dalių mechaninis atsparumas, tyrimų. Pagal šiuos ir kitus parametrus sprendžiama apie viso būsimo šaldymo prietaiso darbingumą bei efektyvumą. Tačiau su iki projekto įgyvendinimo turėtomis parametrų tyrimų programomis nebuvo galimybių matematiškai tiksliai sumodeliuoti procesų, vykstančių kuriamo prietaiso sistemose. Tai taps įmanoma, išplėtus naujų produktų tyrimų centro infrastruktūrą, įsigijus naujus tyrimų prietaisus ir programas.
Įgyvendinus projektą, ir naudojant jo metu įsigytą modernią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros įrangą, bus įmanoma atlikti daug išsamesnius šaldymo sistemų tyrimus, žymiai  tiksliau nustatyti įvairių konstrukcijų ar atskirų jų komponentų pakeitimo įtaką šaldymo sistemai ir viso šaldytuvo darbingumui.
Projekto įgyvendinimo metu bendrovėje "Snaigė" sukurta nauja inžinieriaus – tyrėjo darbo vieta, o per 3 metus po projekto pabaigos numatoma sukurti dar vieną naują tyrėjo darbo vietą.
Įmonė tikisi, kad išplėstas įmonės gaminamos šaldymo įrangos asortimentas ir sukurti nauji bei iš esmės patobulinti produktai sudarys sąlygas įmonei geriau tenkinti dabartinių ir potencialių naujų vartotojų poreikius, kadangi rinkoje sparčiai auga technologiškai pažangių produktų poreikis.