Ekologija
AB „Snaigė yra viena iš pažangiausių Lietuvos gamybinių įmonių aplinkosaugos srityje. Mūsų vizija – ekologiški gaminiai, švari technologija ir švari aplinka.
 
Bendrovės veiklą reglamentuoja aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus. Sistema veikia jau nuo 2001 metų, o šiemet sertifikatus teikianti įstaiga LSTSert pratęsė šios sistemos galiojimą dar trejiems metams.
 
Kurdami naują gaminį visada teikiame pirmenybę žaliavas ir išteklius taupančiai gamybai, saugiam transportui, atliekų šalinimui ir produkcijos kokybei. Gamybai stengiamės naudoti medžiagas, kurias vėliau būtų galima perdirbti. AB „Snaigė“ laikosi 2005 metų liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/32/EB, reglamentuojančios gaminių projektavimą.
 
Snaigės šaldytuvai gaminami iš ekologiškų medžiagų, kuriose nėra pavojingų elementų. Pavyzdžiui, kiekviena plastikinė detalė šaldytuve pažymėta (pagal ISO), kad ją būtų galima panaudoti dar kartą, perdirbti pagal Direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimus.
 
Technologinis gaminių paviršiaus padengimo procesas yra ekologiškai švarus: tai sausoji danga ir džiovinimas dujomis. Šaldymo sistema pripildoma gamtinės kilmės dujų R600a, kurios neardo ozono sluoksnio, o šaldytuvų izoliacijai naudojamas angliavandenilių junginys ciklopentanas yra nekenksmingas aplinkai.
 
Kuo mažiau energijos vartoja šaldytuvas, tuo labiau jis tausoja aplinką. Daugelis Snaigės gaminių – aukščiausios ir taupiausios A+ ir A++ energijos efektyvumo klasės. Toks šaldytuvas per metus suvartoja iki 30 proc. mažiau elektros energijos.
 
Pirkdami šaldymo prietaisą vartotojai gauna ir informacijos, susijusios su ekologija. Patariama, kaip įrengti, naudoti ir prižiūrėti gaminį, kad jį galima būtų kuo ilgiau naudoti, o aplinkai daromas poveikis būtų sumažintas. Be kita ko, nurodoma, kaip grąžinti gaminį pasibaigus jo naudojimo laikui.
 
Perdirbimo įmonėms pateikiama informacija apie nebetinkamų naudoti prietaisų išardymą, perdirbimą ir utilizavimą.
 
Įmonėje veikia senų šaldytuvų utilizavimo sistema. 2006 m. viduryje bendrovė ėmėsi tvarkyti stambių namų apyvokos prietaisų – šaldytuvų ir šaldiklių – atliekas.
 
AB „Snaigė“ nuosekliai laikosi Kioto protokolo reikalavimų dėl globalinio atšilimo ir klimato kaitos. Gamybai naudojamos medžiagos neardo ozono sluoksnio ir neskatina šiltnamio efekto.
 
Įmonėje taupoma elektra, vanduo ir šiluma: per dešimtmetį trigubai sumažintas išteklių naudojimas.