Darbų sauga
AB „Snaigė“ turi ilgametes veiksmingos darbų saugos tradicijas. Darbuotojai – didžiausias įmonės turtas, todėl investicijos į darbų saugą ir darbuotojų sveikatą – vienas iš svarbiausių administracijos įsipareigojimų. Siekiama, kad neliktų jokių galimybių įvykti nelaimingam atsitikimui ar susirgti profesine liga. Todėl darbo vietų ir darbo aplinkos profesinė rizika vertinama nuolatos. Vien tiesioginės investicijos darbų saugai kasmet sudaro daugiau negu pusę milijono litų.
 
Pirmiausia darbuotojų sveikata ir sauga įvertinami kuriant naujas technologijas. Siekiama, kad nauji įrenginiai būtų maksimaliai saugūs, o naujos medžiagos ir žaliavos – nekenksmingos darbuotojų sveikatai. Siekiama eliminuoti triukšmą, vibraciją, dulkėtumą ar darbus aukštai – pagrindinius veiksnius, galinčius sukelti profesines ligas. 
 
Siekiant apsaugoti darbuotoją nuo galimų žalingų veiksnių poveikio naudojamos tiek kolektyvinės, tiek asmeninės apsaugos priemonės. Darbuotojai mokomi saugiai dirbti, supažindinami su norminių teisės aktų reikalavimais saugos ir sveikatos srityje. 
 
Mūsų įmonėje lanksčiai derinamas darbo ir poilsio režimas. Darbų grafikas sudarytas su pertraukėlėmis, įrengti poilsio kambariai, kuriuose galima atsipūsti, atsipalaiduoti. 
 
AB „Snaigė“ turi darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą. Įmonė gavo sertifikatą, patvirtinantį, kad AB „Snaigė“ įdiegta ir funkcionuojanti sistema atitinka standarto LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) OHSAS 18001 reikalavimus. Šis sertifikatas išreiškia  bendrovės prioritetus ir atsakomybę, kuriant saugias darbo sąlygas, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų.
 
Šios pastangos, ilgametis kryptingas darbas leido AB „Snaigė“ pasiekti puikių rezultatų. Per pastaruosius ketverius metus bendrovėje nebuvo užfiksuota nė vienos profesinės ligos ar rimto nelaimingo atsitikimo.