AB „Snaigė“ įgyvendina projektą „AB „Snaigė“ produktyvumo didinimas, investuojant į komercinių šaldytuvų gamybos barą“
AB "Snaigė“ – vienintelė Pabaltijo šalyse šaldytuvų ir šaldiklių gamintoja, kurianti kokybiškus, funkcionalius ir stilingus produktus. Šiuo metu AB „Snaigė“ įgyvendina projektą „AB „Snaigė“ produktyvumo didinimas, investuojant į komercinių šaldytuvų gamybos barą“ (Nr.S-VP2-2.1-ŪM-06-K-02-005), pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sajungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-06-K „Invest LT2“.
 Projektas pradėtas įgyvendinti 2013 metų rugsėjo mėnesį, ir baigiamas – 2015 metų rugsėjo mėnesį, jo trukmė – 24 mėnesiai. Pilna projekto suma siekia 1,5 mln. Eurų, iš kurių beveik pusė sumos (748 tūkst. Eurų) finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto tikslas – padidinti AB „Snaigė“ produktyvumą, investuojant į komercinių šaldytuvų gamybos baro įkūrimą. Įgyvendinant projektą, numatyta įsigyti komercinės paskirties šaldytuvų serijos gamybai reikalingą technologinę įrangą, įrengimus ir kitą turtą, bei sukurti naujas ilgalaikes darbo vietas.
Atsižvelgiant į įmonės tikslus bei išorinius veiksnius, buvo nuspręsta investuoti į komercinių šaldytuvų gamybos baro įkūrimą. Projekto įgyvendinimo dėka atsirado galimybė vartotojams pasiūlyti naujus komercinės paskirties šaldytuvus. Išplėstas gaminamos produkcijos asortimentas sustiprino AB „Snaigė“ pozicijas komercinės paskirties šaldytuvų segmente. Įmonės produkcijos asortimente yra šaldytuvų – vitrinų, kurie yra skirti maisto produktams ir gėrimams eksponuoti, tačiau AB „Snaigė“ sustiprino šios kategorijos gaminių pozicijas, pasiūlydama naujos kartos komercinės paskirties šaldytuvų ir šaldiklių seriją. Naujieji gaminiai išsiskiria savo savybėmis ir funkcijomis.
Projekto įgyvendinimo metu įsigyta šiuolaikiška technologinė įranga ir įrengimai taip pat sudaro galimybes įmonei:
·         Sumažinti gamybos sąnaudas;
·         Užtikrinti aukštą gaminamos produkcijos kokybę;
·         Geriau tenkinti vartotojų poreikius.
Projekto įgyvendinimas turi teigiamą naudą AB „Snaigė“, nes sustiprėjo konkurencingumas vietinėje ir užsienio rinkose, o jo dėka išaugo įmonės produktyvumas.